HR: mijn vak
avatar

Geen werk In de vroege jaren ’80 moest ik een hoofdrichting binnen de studie Psychologie kiezen. Er was in die jaren een gigantische werkloosheid onder Sociale Wetenschappers, deze was ruim groter dan de crisis in de werkgelegenheid op dit moment. … Lees verder

Mensen helpen met lege handen
avatar

Mensen helpen Lang geleden ging ik Psychologie studeren. Mijn motivatie was even simpel als vaag; ik wilde ‘mensen helpen’. Tijdens het eerste jaar Politicologie merkte ik dat ‘de maatschappij helpen’ voor mij een te hoog abstractieniveau had, ik wilde dichter … Lees verder

Focus op onderwijs en ontwikkeling
avatar

Als team beter werk leveren Op Hogeschool Utrecht bestaat een groot organisatiebreed project dat wil bereiken dat de Hogeschool beter gaat presteren in de jaarlijkse onderzoeken naar bijvoorbeeld studenttevredenheid. De sleutel voor dit verbeterproject is gevonden in het succesvol samenwerken … Lees verder

Will it blend-ed learning?
avatar

Blended learning In opleidingenland is ‘blended learning’ helemaal hot. Simpel gezegd houdt blendend learning in dat er wordt gezocht naar een optimale mix van de inzet van alle mogelijke soorten leerinterventies. Daarbij wordt gekeken naar formele en informele varianten van … Lees verder

Ontwikkeling is meer dan opleiden
avatar

Ontwikkeling Beroepshalve houd ik me bezig met alles wat te maken heeft met ontwikkeling. Ontwikkeling beslaat in mijn definitie een breed spectrum aan soorten activiteiten en inhoudelijke thema’s; van ontwikkeling op individueel niveau, via teamontwikkeling naar organisatieontwikkeling. Inhoudelijk kan het … Lees verder