Raken en geraakt worden
avatar

Noviteiten en oude liefdes De online wereld is een boeiende wereld. Uitsluitend dankzij mijn digitale activiteiten was ik afgelopen week bij een aantal bijeenkomsten. De digitale wereld brengt mij daarmee verder in de fysieke wereld. Het digitale licht werpt als … Lees verder

Will it blend-ed learning?
avatar

Blended learning In opleidingenland is ‘blended learning’ helemaal hot. Simpel gezegd houdt blendend learning in dat er wordt gezocht naar een optimale mix van de inzet van alle mogelijke soorten leerinterventies. Daarbij wordt gekeken naar formele en informele varianten van … Lees verder