Will it blend-ed learning?
avatar

Blended learning In opleidingenland is ‘blended learning’ helemaal hot. Simpel gezegd houdt blendend learning in dat er wordt gezocht naar een optimale mix van de inzet van alle mogelijke soorten leerinterventies. Daarbij wordt gekeken naar formele en informele varianten van … Lees verder