Ontwikkeling is meer dan opleiden
avatar

Ontwikkeling tegel

Ontwikkeling

Beroepshalve houd ik me bezig met alles wat te maken heeft met ontwikkeling. Ontwikkeling beslaat in mijn definitie een breed spectrum aan soorten activiteiten en inhoudelijke thema’s; van ontwikkeling op individueel niveau, via teamontwikkeling naar organisatieontwikkeling. Inhoudelijk kan het gaan om bijvoorbeeld opleiden,  begeleiding op de werkplek, coachen of organisatieverandering. Maar ook verandering van baan of werkgever leidt tot ontwikkeling, dus ook mobiliteit behoort tot het aandachtsgebied van ontwikkeling.

Ontwikkeling = opleiden

Voor veel mensen staat het begrip ‘ontwikkeling’ echter synoniem voor ‘opleiden’, en dan vaak bedoeld als opleiden in een training of een workshop.

Het gebruik van deze enge definitie van ontwikkeling leidt in mijn ogen onherroepelijk tot beperking omdat je zoveel over het hoofd ziet dat wel degelijk ontwikkeling tot gevolg heeft. Je doet er de organisatie, jezelf en alle ontwikkelingen in je organisatie mee te kort.

Ik wil hier een warm pleidooi houden voor het gebruik van de brede definitie van ontwikkeling.

Ontwikkeling = groei

In welke context gebruik ik het begrip ontwikkeling liever? Veelal is dat in de context van een veranderproces waarbij het ene stadium wordt verlaten om na kortere of langere tijd in een ander, verbeterd, stadium uit te monden. Veel voorkomende woorden die met het begrip ontwikkeling samenhangen zijn: groei, verandering, verbuiging, toename (van kennis en bekwaamheden), vooruitgang.

In een beeld vervat is ontwikkeling het proces waarbij naar verloop van tijd toename van een of ander heeft plaatsgevonden. In een plaatje:

Tekening groei

Ontwikkeling en leren

Ik gebruik in relatie tot het brede thema ontwikkeling ook graag het woord ‘leren’ en dan ook weer in de breedte van dat begrip. In de praktijk kan dat gaan om formeel leren, in een klassieke klassikale setting, maar het kan ook gaan om informeel leren, op je werkplek, in groepsverband als je met je sport bezig bent of in een gesprek waarin je feedback krijgt over de manier waarop je iets doet of deed.

Ontwikkeling doet pijn

confortzone en magicWanneer ontwikkel je je?

Veelal is dat in een situatie dat je ook (een beetje) pijn lijdt. De pijn kan mild zijn maar ontwikkeling kan ook ontstaan uit probleemsituaties. Denk bijvoorbeeld aan wat er gebeurt als iemand plotseling zijn of haar partner verliest. Dan moeten bekwaamheden worden ontwikkeld, vaak tegen heug en meug, om verder te kunnen met het leven.

Je moet (een beetje) uit je comfortzone worden gehaald om te leren of anderszins tot ontwikkeling te komen. Vrijwel niemand vind dat fijn. Niet omdat je niet wil leren, maar omdat het verlaten van je comfortzone gepaard gaat met minder prettige emoties zoals angst, verdriet en boosheid.

Je comfortzone verlaten kan tegelijkertijd ook een zeer plezierig proces zijn, het stimuleert je alertheid en nieuwsgierigheid en leidt veelal tot het verbreden van je horizon, je leert nieuwe mensen en organisaties kennen en je leert weer meer over en van jezelf.

The magic

Ik kan met bewondering kijken naar mensen voor wie het verlaten van hun comfortzone, op weg naar een onbestendige maar verbeterde toekomst, een tweede natuur is geworden. Mensen voor wie ontwikkeling een tweede natuur is geworden.

Ontwikkeling is véél meer dan opleiden

Mijn pleidooi is helder. Ontwikkeling is niet alleen veel meer dan opleiden, het is ook een levenslang proces waarvoor je lef nodig hebt en het ‘geluk’ dat je af en toe uit je comfortzone wordt geduwd.

Ik wens je veel magic toe.

9 juni 2013


Reacties

Ontwikkeling is meer dan opleiden — 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Maak de som af om je reactie te plaatsen * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.